5.5.- Tipos de entalpías

5.5.1.

Entalpías de formación.
5.5.2. Entalpías de combustión.
5.5.3. Entalpías de disolución.